سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

روانشناسی عرضه و تقاضا

0-الگوی رفتاری شماره سی و یک
الگوی رفتاری شماره سی و یک : تقاضای خیلی کم در یک روند نزولی این الگو نیز دقیقا شیبه الگوی شماره بیست و نه می باشد فقط با این تفاوت که در الگوی قبلی میزان تقاضا در میانه یک روند ...
مهندس رضا کردری
0-مقاله_روانشناسی_کندل_قسمت_16_الگوی_29_و_30
الگوی رفتاری شماره بیست و نه:  تقاضای کم در یک روند نزولی این الگو از نظر ظاهری شبیه به الگوهای شماره بیست و پنج و بیست و هفت می باشد زیرا مسیر اولیه در همه آنها نزولی است ولیکن باید ...
مهندس رضا کردری
0-روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 27 و 28
الگوی رفتاری شماره 27 : تقاضای زیاد در یک روند نزولی این الگو تا حدود زیادی شبیه به الگوی شماره بیست و پنج می باشد فقط با این تفاوت که از میزان تقاضای کندل صعودی کاسته شده پس می توان ...
مهندس رضا کردری
main0
الگوی رفتاری شماره 25:  تقاضای خیلی زیاد در یک روند نزولی در روند نزولی عموم حاضرین و فعالین بازار به واسطه جو حاکم اقدام به فروش دارایی خود نموده و هرتقاضایی که در این شرایط وجود داشته باشد را سرکوب ...
مهندس رضا کردری
روانشناسی عرضه و تقاضا
الگوی رفتاری شماره بیست و سه -عرضه خیلی کم در یک روند نزولی همانطور که مستحضر هستید روند نزولی بواسطه برآیند عرضه بر تقاضا بوجود آمده و نشان دهنده غلبه و حاکمیت عرضه بر بازار سهام می باشد و فعالین ...
مهندس رضا کردری
الگوی رفتاری شماره بیست و یک عرضه کم در یک روند نزولی
الگوی رفتاری شماره بیست و یک : عرضه کم در یک روند نزولی در این رفتار ما علاوه بر هیجانات منفی در بازار سهام که باعث بوجود آمدن روند نزولی شده است شاهد نوسانات نزولی کمی در بازار سهام هستیم ...
مهندس رضا کردری
روانشناسی عرضه و تقاضا-11
الگوی رفتاری شماره نوزده : عرضه زیاد در یک روند نزولی این رفتار بسیار شبیه رفتار و الگوی شماره هفده بوده فقط با این تفاوت که در این رفتار هیجانات بازار کمتر از رفتار قبلی می باشد بدین سبب ما ...
مهندس رضا کردری
روانشناسی عرضه و تقاضا-10
الگوی رفتاری شماره هفده : عرضه خیلی زیاد در یک روند نزولیتمامی مواردی که در مقاله شماره دو در مورد" تقاضای خیلی زیاد در یک روند صعودی "توضیح داده شد دقیقا در مورد " عرضه خیلی زیاد در یک روند ...
مهندس رضا کردری
روانشناسی عرضه و تقاضا-9
الگوی رفتاری شماره پانزده : عرضه خیلی کم در یک روند صعودی این حالت بدین صورت می باشد که در یک روند صعودی ( ماهیت روند صعودی ثقاضا می باشد ) یک کندل عرضه خیلی کوتاه با عرضه خیلی کم ...
مهندس رضا کردری
روانشناسی عرضه و تقاضا-8
الگوی رفتاری شماره سیزده : عرضه کم در یک روند صعودیهمانطور که مشخص و مبرهن است در یک روند صعودی که ماهیت آن تقاضا می باشد ، اگر یک کندل عرضه ی کوتاه ( عرضه کم ) تشکیل شده باشد ...
مهندس رضا کردری
1 2
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X