مقاله ها

طراحی استراتژیهای ساده
مقاله ها

طراحی استراتژیهای ساده

در اواخر جنگ جهانی دوم ارتش سرخ ماهانه 1300 تولید می کرد. این تانک سبک بود و تعداد قطعات کمی داشت. اشکالاتی در طراحی داشت که باعث خرابی در مسافتهای طولانی می شد. با این وجود مهندسان روسی تصمیم گرفتند اشکالات را برطرف نکنند چون خط تولید را تغییر میداد و از سرعت تولید کم میشد. در عوض به همراه تانک قطعات یدک قرار می دادند. از آنجا که طراحی ساده ای داشت افراد با مهارت کم می توانستند در میدان جنگ تعمیرات را انجام دهند.

بیشتر بخوانید »
X