بورس و سهام

عرضه اولیه
بورس و سهام

تاثیر عرضه اولیه بر روند صعودی بازار سرمایه

در این روزها صحبت بعضی از اقتصاد دانان در خصوص مضرات شیب تند صعود قیمت ها در بازار بورس و در نتیجه سرعت لجام گسیخته تولید نقدینگی می باشد ، که ما حصل آن تحمیل تورم بالا بر پیکره اقتصاد کشور خواهد بود .به نظر می رسد دولت برای مهار ، کنترل و کاهش رشد نقدینگی دو راه پیش رو دارد:

بیشتر بخوانید »
X