0-الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده

الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده

الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده (Simulated Annealing)

الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده یکی از انواع کلی و موثر بهینه سازی است و معمولا برای پیدا کردن بهینه‌ی سراسری در حضور تعداد زیادی بهینه‌ی محلی موثر است. اصطلاح تبرید ریشه در مبحث ترمودینامیک دارد که الی الخصوص به پروسه گداخته و سرد شدن دوباره‌ی آهن اشاره می‌کند. در مباحث معاملاتی تبرید شبیه‌سازی شده ، به جای انرژی یک ماده ، تابع هدف را مورد استفاده قرار می‌دهیم. استفاده از تبرید شبیه‌سازی شده بسیار آسان است.

به بیان ساده این الگوریتم یک الگوریتم از خانواده یHill Climbing  محسوب می‌شود با این تفاوت که به جای انتخاب بهترین حرکت ما شیوه‌ی انتخاب رندوم را اختیار می‌کنیم . در صورتی که حرکت انتخاب شده باعث بهبود معیار مورد نظر شود آن را می‌پذیریم در غیر این صورت الگوریتم به هرشکل حرکت بعدی را با احتمالی کوچک تر از 1 انجام می‌دهد. احتمال به صورت نمایی به تبعیت از میزان نا مطلوب بودن حرکت کاهش می‌یابد. این عدم مطللوبیت معادل دلتا E  می‌باشد.

01-الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات مرتبط

الگوریتم فرگشت
مقاله ها

الگوریتم فرگشت

منطق جهان مادی ما به گونه ای ساختار یافته که برای حل هر مشکل یا چالشی با محدودیت هایی روبرو هستیم، این محدودیت ها شامل

بیشتر بخوانید »
X